Alarm & Monitoring systeem

Het elektrisch aangedreven inspectievaartuig is voorzien van een alarm- en monitoring systeem.
Met meerdere complexe systemen aan boord is het erg belangrijk om alle informatie overzichtelijk aan de  gebruiker te presenteren. Dit is zowel mogelijk tijdens de vaart en wanneer de boot in de haven ligt.

Overzichtelijk Dashboard

Met een overzichtelijk dashboard ziet de gebruiker in één oogopslag de staat van het systeem. Dit draagt bij aan de veiligheid en het gebruikersgemak. Vanaf het dashboard is er de mogelijkheid om naar diverse pagina’s genavigeerd te worden om het systeem gedetailleerd te bekijken.

Batterij monitoring

De batterijen zijn een belangrijk onderdeel van het systeem. Door de hoogste en de laagste celtemperatuur en het voltage weer te geven kan de algemene gezondheid van de batterijen gemonitord worden.

Energie monitoring

Op het energiemonitoringsscherm kan in detail het energieverbruik van het systeem gemonitord worden. Ook de status van de vitale componenten van de energievoorziening zijn hier te volgen. Mocht er extra aandacht van de gebruiker vereist worden dan zal door een alarm en een duidelijke indicatie de aandacht worden getrokken.

Alarmeringen

De kritieke waarden in het systeem worden continue bewaakt. Als er een grenswaarde dreigt te worden overschreden zal dit middels een buzzer en een duidelijke alarm tekst bekend worden gemaakt. Ook als de boot niet bemand is wordt de gebruiker via een sms op de hoogte worden gebracht van de situatie. Zo ontvangt u bijvoorbeeld een melding als het laadproces wordt onderbroken of dat er water in de bilge staat.


Machinebesturing

Bij het maken van een machinebesturing staat de gebruikersvriendelijkheid altijd voorop. Als de machine een duidelijke gebruikersinterface heeft vergroot dit het werkplezier en draagt dit bij aan de veiligheid van de machine. De machine van dit project vervaardigt profiel platen vanuit een rol plaatstaal. Door het gewenste aantal en de afmeting van de profielplaten in te voeren en op start te drukken is deze machine simpel in gebruik.

Machineoverzicht

Met een simpele grafische representatie van de machine worden alle processen weergegeven.

Order invoer

In de orderlijst kunnen meerdere orders worden toegevoegd. Tussentijdse aanpassingen in de orders blijven mogelijk. Zo is het mogelijk om efficiënt te werken en hoeft u niet een hele reeks opnieuw uit te voeren bij een foutief ingevoerde order.